Jihočeské tržiště

Projekt Jihočeské tržiště, je zaměřen na prodej od lokálních výrobců, krajským školským zařízením a stravovacím zařízením, které zřídil kraj. My postavili tento projekt od základů.